Ta bort allt som inte är häst

Ta bort allt som inte är häst

En tidigare kollega har arbetat med redigering i mer än trettio år och är fantastisk på att mejsla fram texter anpassade till skolbarn. På hennes anslagstavla sitter en lapp med texten ” Ta bort allt som inte är häst!”. Jag blev nyfiken på innebörden och frågade vad det betydde? Hon berättade då om ett program hon sett på tv, om en man i Dalarna som täljde dalahästar. En reporter hade då frågat hur han bar sig åt? Och mannen svarade att han bara tog bort allt som inte var häst.

Och samma sak är det när man arbetar med texter; man tar bort allt som inte är häst. Det man vill säga skrivs och det övriga tas bort. Allt för att det ska vara lättare att se innebörden, det vill säga hästen.

Att arbeta med läromedelstexter för barn är en konstart i sig, något som glöms bort av många. Texten ska ha ett riktigt innehåll och språk, och samtidigt väcka engagemang och lust hos läsaren. Och det tar tid för författare och redaktörer att ta fram texter av hög kvalitet, något som jag tycker att våra skolbarn förtjänar.

Våra skolbarn förtjänar bra förutsättningar och redskap så att de kan lära sig grundläggande kunskaper som kommer att vara med dem resten av livet. Kunskaper som gör dem till människor som har möjlighet att reflektera nyanserat och inte bara se allt som svart eller vitt.

Bra texter med riktigt innehåll, språk som engagerar och väcker lust. En bra häst som tar eleven med på kunskapens intressanta resa.