Blogg

Min kund Inläsningstjänst tar fram filmer i flera ämnen för årskurserna 7-9 i samarbete med Gleerups. Filmerna ingår i tjänsten ”BEGREPPA” och översätts till flera språk. Learncode har varit med i projektet från allra första början och jag skriver filmmanus till biologifilmerna och till hälften av geografi-filmerna. Flera av filmerna är redan publicerade på inläsningstjänst webbplats och det går bra att se vad filmerna handlar om här: https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/begreppa/

3/9